Vzdrževani družinski člani, olajšave za otroke – vloga do 5. februarja

Stranke o nas

Vzdrževani družinski člani, olajšave za otroke - vloga do 5. februarja

Vzdrževane družinske člane, najpogosteje otroke, lahko starši uveljavljajo kot znižanje dohodnine. Smiselno je, da olajšavo uveljavlja starš, ki ima višjo plačo. Če otroke vzdržujeta oba starša, morata vlogo za otroke oddata oba. Kako si olajšavo (oz. olajšave) starša razdelita med seboj, je stvar njunega dogovora.  Vlogo je potrebno oddati najkasneje do 5. februarja. V kolikor se ta rok zamudi, je mogoče olajšavo uveljavljati kot ugovor na izračun dohodnine.

Za vsakega otroka je znesek olajšave višji: prvi otrok 203,08 € mesečno, drugi 220,77 € mesečno, tretji 386,21 € mesečno…