Prenos starega dopusta v novo leto

Stranke o nas

Prenos starega dopusta v novo leto

Dopust je prvenstveno namenjen, da se ga porabi v tekočem letu. Zakon o delovnih razmerjih določa, da je potrebno porabiti najmanj dva tedna dopusta do 31. decembra tekočega leta. Neporabljen dopust se lahko prenese in porabi najkasneje do 30. junija naslednje leto. Delodajalci imajo možnost, da z internim aktom oz. pravilnikom o letnem dopustu določijo oz. omejijo maksimalno število dni starega dopusta, ki se ga lahko prenese v naslednje leto. V kolikor interni akt delodajalca določa, da se dopusta ne more prenašati v naslednje leto, je to določilo zavezujoče.