Oddaja nepremičnin – obvezna napoved na FURS do 28. februarja

Stranke o nas

Oddaja nepremičnin - obvezna napoved na FURS do 28. februarja

Fizične osebe, ki oddajajo premoženje v najem drugim osebam, ki niso plačniki davka (drugim fizičnim osebam), so dolžne oddati napoved za odmero dohodnine Finančni upravi najkasneje do 28. februarja 2019 za preteklo leto. Oddajanje premoženja v najem pomeni oddajanje nepremičnin ali premičnin v najem na osnovi pogodbe za plačilo najemnine ali drugega nadomestila. Napoved je potrebno oddati tudi v primeru vzajemnega oddajanja brez plačila (kompenzacija storitve).