Letni dopust: obvezna odločba do 31. marca

Stranke o nas

Letni dopust: obvezna odločba do 31. marca

Vsak delodajalec je dolžan svoje zaposlene obvestiti o številu dni dopusta za tekoče leto. To običajno naredi s pisno odločbo. Rok za vročitev te odločbe je 31. marec.

Vsak zaposlen ima z redno zaposlitvijo pravico do letnega dopusta. Število dni letnega dopusta je običajno opredeljen v pogodbi o zaposlitvi. Obseg dopusta se v letih delovnega razmerja lahko spreminja. Dodatni dnevi dopusta pripadajo staršem, ki imajo mlajše otroke od 15 let (en dodatni dan za vsakega), negujejo osebe s posebnimi potrebami (trije dodatni dnevi). Dodatni trije dnevi dopusta pripadajo tudi starejšim in invalidnim osebam. Več posebnosti oz. dodatne dneve dopusta določajo kolektivne pogodbe.